List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
116 화성남양 뉴타운 14BL 시티건설/씨드건축 2015. 12. 01 ~ 2018. 12. 30 2016.01.04
115 안산메트로타운, 대연파크 푸르지오 대우건설 2015. 12. 01 ~ 2016. 6. 30 2016.01.04
114 송도포레스트 카운티_8공구 3BL 대림산업 2015. 12. 01 ~ 2016. 8. 31 2016.01.04
113 충주 센트럴 푸르지오 대우건설 2015. 11. 01 ~ 2016. 5. 31 2015.12.07
112 울산 불루마시티 KCC건설 2015. 12. 01 ~ 2016. 7. 31 2015.12.07
111 e편한세상 세종리버파크,테라스 위례 대림산업 2015. 12. 01 ~ 2016. 6. 30 2015.12.07
110 일산 한류월드 오피스텔 CITY건설/dmp건축 2015.12.01~2016.6.30 2015.12.07
109 시흥배곧 한라비발디3차(C5BL) 한라 2015.12.01~2016.3.31 2015.12.07
108 경주황성동 KCC스위첸 KCC건설 2015. 11. 01 ~ 2016. 4. 15 2015.11.11
107 위례드림시티, 인천서창 5BL, 창원가음6구역 대우건설 2015. 10. 15 ~ 2016. 6. 31 2015.11.11
106 롯데아울렛 군산점, 마트 중산점 롯데건설/예성건축 2015. 10. 10 ~ 2016. 12. 31 2015.11.11
105 구리갈매, 포천 I'PARK 현대산업개발 2015. 11. 01 ~ 2016. 03. 31 2015.11.11
104 e편한세상 충주기업2BL, 아크로리버뷰 대림산업 2015. 11. 01 ~ 2016. 06. 30 2015.11.11
103 거제문동 I'PARK 1,2단지 현대산업개발 2015. 10. 1 ~ 2016. 3. 31 2015.10.15
102 전주 에코시티 13BL KCC건설 2015. 10. 1~ 2016. 3. 31. 2015.10.15
101 경주현곡, 충주연수, 천안불당2,3블럭 대우건설 2015. 10. 1 ~ 2016. 12. 31 2015.10.15
100 롯데몰 은평점, 부여 선화호 롯데건설/롯데자산개발 2015. 10. 1 ~ 2016. 3. 31 2015.10.15
99 e편한세상 하남미사,오산세교 대림산업 2015. 10. 15 ~ 2016. 7. 31 2015.10.15
98 e편한세상 삼척교동, 용인남사1~6BL 대림산업 2015. 8. 1~ 2016. 9. 30. 2015.09.14
97 서초삼호4, 안산중앙2, 원주봉화산 대우건설 2015. 9. 1~ 2017. 12. 31 2015.09.14
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
/ 14