List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
16 대구경말뚝 경제성검토 대림C&S 2014. 2. 20 ~ 3. 10 2014.09.22
15 충주안림 푸르지오/마곡 B5-2 대우건설 2014. 3. 2~ 8. 31 2014.09.22
14 부산개금 금강펜테리움 주상복합 금강주택/정림건축 2014. 2. 28 ~ 2015. 7.31 2014.09.22
13 국제마음훈련원 경영위치 2014. 3. 3 ~ 4. 30 2014.09.22
12 롯데아울렛 광명점/이마트 김포점 롯데건설/신세계건설 2014. 2. 1 ~ 4. 30 2014.09.22
11 아주대/대구 용계동 공동주택 대우조선해양건설 2012 .1. 20 ~ 2. 28 2014.09.22
10 세종시 2-2구역 공동주택 대우건설/현산/현대ENG/계룡건설 2014. 2. 20 ~ 3. 30 2014.09.22
9 경주황성/환경산업실증연구단지 대림산업 2014. 1. 10 ~ 6. 30 2014.09.22
8 송파 파크 하비오푸르지오 대우건설/우주개발 2013. 12. 20 ~ 2014. 6. 30 2014.09.22
7 부산 롯데타운 롯데건설 2014. 1. 10 ~ 3. 31 2014.09.22
6 역삼 GS자이 GS건설 2014. 1. 24 ~ 8.31 2014.09.22
5 중방단지 COMP'D 증설부지 LG화학/진남토건 2014. 1. 20 ~ 2. 28 2014.09.22
4 위례신도시 C2~4BL 주상복합 대우건설 2014. 1. 2 ~ 8. 31 2014.09.22
3 경북혁신도시/명지지구 중흥S클래스 중흥종건 2014. 1. 14 ~ 8. 31 2014.09.22
2 김포한강신도시 CC-05BL 오시아홀딩스 2014. 1. 13 ~ 2. 28 2014.09.22
1 부천옥길 A1,A2,B2 BL 태영건설/TEC건설/계룡건설 2014. 1. 2 ~ 8. 31 2014.09.22
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
/ 14