List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
36 양주옥정, 화성봉담 공동주택 대우건설 2014. 8. 1 ~ 2015. 3. 30 2014.09.22
35 하남미사 A10BL 더샵 리버포레 포스코건설 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
34 서부T&D 용산관광호텔 대우건설 2014. 8. 1 ~ 2015. 12. 30 2014.09.22
33 화성남양 뉴타운 A4블럭 중흥종건/HP건축 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
32 무등산/광교 1-2BL I'PARK 현대산업개발 2014. 7. 10 ~ 12. 30 2014.09.22
31 천안백석 더샵 포스코건설 2014. 7. 14 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
30 평택용죽 A3BL 공동주택 대우건설 2014. 7. 10 ~ 2015. 6. 30 2014.09.22
29 대전관저5 중흥S-클래스 프라디움 중흥종건/씨드건축 2014. 7. 10 ~ 2015. 3. 30 2014.09.22
28 천안불당 지웰더샵 POSCO건설 2014. 6. 20 ~ 12. 30 2014.09.22
27 하남미사 A6블럭 푸르지오 대우건설 2014. 6. 1 ~ 11. 30 2014.09.22
26 광주역 e편한세상 대림산업 2014. 6. 1 ~ 12. 30 2014.09.22
25 롯데 김포온라인 물류센터 롯데건설 2014. 6. 20 ~ 2015. 6. 30 2014.09.22
24 대구 범어동 주상복합 대우건설 2014. 5. 23 ~ 8. 30 2014.09.22
23 인천신항 컨테이너 A 터미널 대림산업 2014. 5. 10 ~ 8. 30 2014.09.22
22 창원현동 S-2BL 중흥S클래스 중흥종합건설 2014. 5. 20 ~ 8. 30 2014.09.22
21 인천공항 제2여객T/L 기술제안 해안/건원/신한건축 2013. 12. 1 ~ 2014. 12. 1 2014.09.22
20 위례C1-2BL/상계보금자리 현산/진흥기업 2014. 04. 01 ~ 8. 30 2014.09.22
19 진주평거 A3블럭 엘크루아파트 대우조선해양건설 2014. 04. 10 ~ 10. 30 2014.09.22
18 동부산아울렛/광명아울렛 롯데건설 2014. 4. 1 ~ 8. 30 2014.09.22
17 원주혁신 C-2BL S클래스 프라디움 중흥종건/강남건축 2014. 04. 1 ~ 10. 31 2014.09.22
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
/ 14