List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
46 구리갈매 보금자리주택 C1BL 대우건설 2014. 10. 20 ~ 11. 30 2014.11.08
45 거제양정 I'PARK 현대산업개발 2014. 10. 3 ~ 2015. 5. 30 2014.10.18
44 시흥배곧신도시 C4BL 한라비발디 1 한라 2014. 10. 14 ~ 12. 30 2014.10.18
43 세종시 2-2생활권 P3, 천안성성 푸르지오 대우건설 2014. 10. 10 ~ 2015. 6. 30 2014.10.18
42 화성남양 B4BL 중흥 S-클래스 중흥종합건설/유선건축 2014. 10. 10 ~ 2015. 6. 30 2014.10.18
41 화성반월 e-편한세상 대림산업 2014. 10. 15 ~ 2015. 3. 31 2014.10.18
40 천안아산 탕정지구 4,5블럭 신영/da GROUP/다인건축 2014. 9. 12 ~ 12. 31 2014.09.22
39 e편한세상 서산예천/구미교리 대림산업 2014. 9. 1 ~ 2015. 12. 31 2014.09.22
38 부산사직1구역/천안불당 지웰더샵 롯데건설/포스코건설 2014. 9. 1 ~ 2015. 3. 31 2014.09.22
37 창원남문지구 중흥S-클래스 중흥건설/dmp건축 2014. 9. 1 ~ 2015. 3. 31 2014.09.22
36 양주옥정, 화성봉담 공동주택 대우건설 2014. 8. 1 ~ 2015. 3. 30 2014.09.22
35 하남미사 A10BL 더샵 리버포레 포스코건설 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
34 서부T&D 용산관광호텔 대우건설 2014. 8. 1 ~ 2015. 12. 30 2014.09.22
33 화성남양 뉴타운 A4블럭 중흥종건/HP건축 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
32 무등산/광교 1-2BL I'PARK 현대산업개발 2014. 7. 10 ~ 12. 30 2014.09.22
31 천안백석 더샵 포스코건설 2014. 7. 14 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
30 평택용죽 A3BL 공동주택 대우건설 2014. 7. 10 ~ 2015. 6. 30 2014.09.22
29 대전관저5 중흥S-클래스 프라디움 중흥종건/씨드건축 2014. 7. 10 ~ 2015. 3. 30 2014.09.22
28 천안불당 지웰더샵 POSCO건설 2014. 6. 20 ~ 12. 30 2014.09.22
27 하남미사 A6블럭 푸르지오 대우건설 2014. 6. 1 ~ 11. 30 2014.09.22
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
/ 13