List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
106 롯데아울렛 군산점, 마트 중산점 롯데건설/예성건축 2015. 10. 10 ~ 2016. 12. 31 2015.11.11
105 구리갈매, 포천 I'PARK 현대산업개발 2015. 11. 01 ~ 2016. 03. 31 2015.11.11
104 e편한세상 충주기업2BL, 아크로리버뷰 대림산업 2015. 11. 01 ~ 2016. 06. 30 2015.11.11
103 거제문동 I'PARK 1,2단지 현대산업개발 2015. 10. 1 ~ 2016. 3. 31 2015.10.15
102 전주 에코시티 13BL KCC건설 2015. 10. 1~ 2016. 3. 31. 2015.10.15
101 경주현곡, 충주연수, 천안불당2,3블럭 대우건설 2015. 10. 1 ~ 2016. 12. 31 2015.10.15
100 롯데몰 은평점, 부여 선화호 롯데건설/롯데자산개발 2015. 10. 1 ~ 2016. 3. 31 2015.10.15
99 e편한세상 하남미사,오산세교 대림산업 2015. 10. 15 ~ 2016. 7. 31 2015.10.15
98 e편한세상 삼척교동, 용인남사1~6BL 대림산업 2015. 8. 1~ 2016. 9. 30. 2015.09.14
97 서초삼호4, 안산중앙2, 원주봉화산 대우건설 2015. 9. 1~ 2017. 12. 31 2015.09.14
96 신진주 역세권 C-1BL 공동주택 1 마루건축 2015. 9. 1 ~ 2016. 3. 31 2015.09.14
95 군포금정 복합시설 신축공사 대우건설/이웨스건축 2015. 9. 1~ 207. 12. 31 2015.09.14
94 부천옥길 S1블럭(LH공사) LH공사/대명건설 2015. 08. 01 ~ 2016. 3. 31 2015.08.20
93 e편한세상 인천도화, 평창선수촌 대림산업 2015. 08. 01. ~ 2016. 3. 31 2015.08.20
92 파주운정A25, 김포풍무2차 푸르지오 대우건설 2015. 06. 01 ~ 2017. 12. 31 2015.08.20
91 울산 번영로 두산위브 두산건설 2015. 07. 01. ~ 2016. 1. 30 2015.08.20
90 천안불당 시티프라디움4차 시티건설/씨드건축 2015. 08. 20. ~ 2016. 12. 31 2015.08.20
89 시흥배곧 C5블럭 한라비발디 캠퍼스3차 한라 2015. 07. 01 ~ 2015. 12. 31 2015.07.18
88 천안불당 지웰푸르지오 1,2단지 대우건설 2015. 07. 07. ~ 2015. 12. 31 2015.07.18
87 e편한세상 양주옥정 대림산업 2015. 07. 01. ~ 2015. 12. 31 2015.07.18
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next
/ 15